Defileleri

1968

İlk koleksiyonunu Squal Kulübü içine Büyük Ankara Oteli ve İstanbul Park Otelde sundu. Tema : geometri

1970

Verem Savaş Derneği yararınan Galata Kulesinde düzenlenir
Tema : Türkiye’de ilk kez Pandomim tarzı bir gösteriyle ilgi çeker
Kumaş çalışması : ilk stilize Osmanlı desenleridir.

1975

Amerikan Hastanesi Yardımlaşma Sağlığı yararına Hollanda konsolosluğunda düzenlenir
Tema : çağdaş kadın ve Türk ezgileri
Kumaş çalışması : ipek kumaş üzerine abstre desenler.

1976

Çocuk Sağlığı Derneği yararına Japon Büyük Elçiliğinde düzenlenir
Tema : Sophistiquée kadın ve soyut deneme
Kumaş çalışması : Jale YILMABAŞAR’ın seramik desenlerini ipek voil, krep georgette denemesi uçuşan tualetler yaratır.

1977

Dış işleri Bakanlığı kültür dairesi, o dönemin REİSİCUMHUR KORUTÜRK ve eşinin talimatıyla, GÖKÇAYLI’yı Bruxelles’e sanat elçisi olarak yollarlar. Bruxelles’de NATO’da, ORTAK PAZAR’da ve Türkiye Büyük Elçiliğinde defileler yapar. Bruxelles’in basınının dikkatini çeker, ve Belçıka televizyonu bir röpartaj yapar.

Program yapımcısı : “Siz gerçekten Türkmüsünüz ? ” diye sorar.

Bu çok ağırına gider. “niye” diye soran GÖKÇAYLI’ya “Türklerin pek kreatif olmadığını düşünüyorduk. Batıdan mı algılanıyorsunuz diye sorar”. GOKÇAYLI Fransız Haute-Couture ve Anadolu medeniyetlerinden Bahseder.

1977

Ordu Yardımlaşma derneği yararına, Sayın Bayan KORUTÜRK himayesinde.

1978

İstanbul Fransız Saray’inda, Fransız Büyükelçiliği ve eşinin himayesinde.

1979 - 1983

İtalyan Sefirinin himayesinde

1982

Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Türk Haftası kapsamında bir hafta süreyle defileler yapmıştır.

1983

Uluslararası Lioness Yönetim Çevresi Federasiyonu için sunulan yaz koleksiyonu büyük bir kitlenin beğenisini kazanmıştır.

1985

American Express sponsorluğunda Çocuk Sağlık Derneği yararına.

1987

İstanbul Fransız Saray’ında Kızılay yararına - Ankara Fransız Sefaretinde Hopital de la Paix yararına

1989

Münich Türk Haftası kapsamında defileler sunmuştur -Korunmaya Muhtaç Çocuklar Derneği yararına Yıldız Saray’ında

1990

Afrodisias Vakfı yararına İngiliz Konsolosluğunda

1993

500.YIL Vakfı ve Dışişleri Bakanlığı organizasiyonu ile İsrail’de nerde ? defile yapar.

1996

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yararına Sayın Prof. Dr. Türkan SAYLAN’ın desteği ve Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Sayın Burhan KARACAM’ın yardımları i ile Yapı Kredi Korusunda defile yapar.

1997

Afrodisias Vakfı yararına İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında

1998

Brillant Gipur firması için Çırağan Saray’ında iki gece üst üste defileler sunmuştur - Aynı defile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yararına gene Çırağan Saray’ında sergilenmiştir.

2001

Afrodisias Vakfı yararına Çırağan Saray’ında - Mehmetçik Vakfı yararına Fenerbahçe Orduevinde - Türk Kadınlar Birliği yararına Ankara İngiliz Sefaretinde.

2003

Afrodisias Vakfı yararına Çırağan Saray’ında - Türk Kadınlar Birliği yararına Ankara Fransız Sefaretinde.

2004

Afrodisias Vakfı yararın Rahmi KOÇ Müzesinde - Aynı defile Türk Eğitim Vakfı ve İnönü Vakfı yararına Rusya Büyükelçiliğinde.

2006

Akmerkez tarafından düzenlenen 12 sanatçı – 12 elbise defilesi 12 ressam ve heykeltraşın çalışmalarıyla elbise tasarlamıştır.

2007

Perspektif adlı defile (1968’lerden bugüne) AVON tarafından Kanser araştırmaları yararına düzenlenmiştir.